مالیات خانه ها
مطابق آیین‌نامه‌ تنظیم شده خانه‌هایی که در چهار ماه ابتدای سال و چهار ماه پایان سال خالی باشند مشمول دریافت مالیات خواهند شد.
نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1401/04/08


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق
 به آقای واسطه می باشد.