خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
  • فروش VIP
    مشتریان و کاربران عزیز آقای واسطه، با قرارداد کارگزاری ملک خود را در زمان دلخواه به فروش برسانید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 36068-031 تماس بگیرید. 1400/04/30
آخرین املاک ثبت شده
کد 40429
88 متری 22 بهمن
22بهمن -
آپارتمان
فروش : 1,936,000,000  تومان     
کد 40428
105متری صغیر
صغیر -
آپارتمان
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 40427
130متری امیریه
بلوارکشاورز -
آپارتمان
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 40426
108متری اشراق شمالی
اشراق - اشراق شمالی
آپارتمان
فروش : 1,270,000,000  تومان     
کد 40425
130 متری بزرگمهر
بزرگمهر - بزرگمهر
آپارتمان
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 40424
107متری لاهور
لاهور -
آپارتمان
فروش : 2,670,000,000  تومان     
کد 40423
110 متری مشتاق سوم
مشتاق سوم - مشتاق سوم
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 40422
115 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 40421
141متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
آپارتمان
فروش : 2,540,000,000  تومان     
کد 40420
90 متری توحید
توحید -
آپارتمان
فروش : 3,150,000,000  تومان     
کد 40419
130متری مسجد لنبان
مسجد لنبان -
آپارتمان
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 40418
135متری بلوارکشاورزی
بلوارکشاورز -
آپارتمان
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 40417
75 متری رکن الدوله
رکن الدوله -
آپارتمان
رهن : 55,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 40416
100متری رباط اول
رباط اول -
آپارتمان
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 40415
145 متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
آپارتمان
فروش : 3,335,000,000  تومان     
کد 40414
163متری آل محمد
ال محمد -
آپارتمان
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 40413
130متری شهید رجایی
همدانیان - جی
آپارتمان
فروش : 2,600,000,000  تومان     
کد 40412
70متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 700,000,000  تومان     
کد 40411
90متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 1,080,000,000  تومان     
کد 40410
95متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 1,045,000,000  تومان     
کد 40409
70متری رباط سوم
رباط سوم -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 40408
150 متری رباط دوم
رباط دوم -
آپارتمان
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 40407
110متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی -
آپارتمان
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 40406
74متری غرضی
غرضی -
آپارتمان
فروش : 1,050,000,000  تومان     
کد 40405
162 متری ناژوان
ناژوان -
آپارتمان
فروش : 4,212,000,000  تومان     
کد 40404
132متری کاوه
اشراق - کاوه
آپارتمان
فروش : 1,848,000,000  تومان     
کد 40403
168متری کوی گلزار
کوی گلزار -
آپارتمان
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 40402
87متری مسجدسید
مسجد سید -
آپارتمان
فروش : 1,250,000,000  تومان     
کد 40401
80متری خانه اصفهان
خانه اصفهان - خلیفه سلطانی
آپارتمان
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 40400
75 متری عارف شمالی
بهارستان شرقی -
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 40398
اپارتمان تک واحدی ۱۶۵متری میرزاطاهر
vip - خیام بعداز میرزاطاهر
آپارتمان
فروش : 7,500,000,000  تومان     
کد 40397
81 متری رباط اول
رباط اول -
آپارتمان
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 40396
87متری هسا
گلستان -
آپارتمان
فروش : 980,000,000  تومان     
کد 40395
130متری چهارباغ بالا
نیکبخت -
آپارتمان
فروش : 4,550,000,000  تومان     
کد 40394
75متری گلستان
گلستان -
آپارتمان
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 40393
134متری خلجا
خلجا -
آپارتمان
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 40392
107متری 17شهریور
17شهریور -
آپارتمان
فروش : 1,325,000,000  تومان     
کد 40391
80 متری سروش
کمال - سروش
آپارتمان
رهن : 215,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 40390
96متری جامی
پنج رمضان - جامی
آپارتمان
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 40389
75متری غرضی
غرضی -
آپارتمان
فروش : 970,000,000  تومان     
کد 40388
134متری کوی ولیعصر
کوی ولی عصر -
آپارتمان
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 40387
150 متری عادل پور
عادلپور -
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 6,500,000 تومان
کد 40386
90 متری گلستان
گلستان -
آپارتمان
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 40385
140متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
آپارتمان
فروش : 7,700,000,000  تومان     
کد 40384
85 متری جانبازان
جانبازان -
آپارتمان
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 40429
88 متری 22 بهمن
22بهمن -
فروش : 1,936,000,000  تومان     
کد 40428
105متری صغیر
صغیر -
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 40427
130متری امیریه
بلوارکشاورز -
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 40426
108متری اشراق شمالی
اشراق - اشراق شمالی
فروش : 1,270,000,000  تومان     
کد 40425
130 متری بزرگمهر
بزرگمهر - بزرگمهر
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 40424
107متری لاهور
لاهور -
فروش : 2,670,000,000  تومان     
کد 40423
110 متری مشتاق سوم
مشتاق سوم - مشتاق سوم
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 40422
115 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 40421
141متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 2,540,000,000  تومان     
کد 40420
90 متری توحید
توحید -
فروش : 3,150,000,000  تومان     
کد 40419
130متری مسجد لنبان
مسجد لنبان -
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 40418
135متری بلوارکشاورزی
بلوارکشاورز -
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 40417
75 متری رکن الدوله
رکن الدوله -
رهن : 55,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 40416
100متری رباط اول
رباط اول -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 40415
145 متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
فروش : 3,335,000,000  تومان     
کد 40414
163متری آل محمد
ال محمد -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 40413
130متری شهید رجایی
همدانیان - جی
فروش : 2,600,000,000  تومان     
کد 40412
70متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 700,000,000  تومان     
کد 40411
90متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 1,080,000,000  تومان     
کد 40410
95متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 1,045,000,000  تومان     
کد 40409
70متری رباط سوم
رباط سوم -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 40408
150 متری رباط دوم
رباط دوم -
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 40407
110متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی -
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 40406
74متری غرضی
غرضی -
فروش : 1,050,000,000  تومان     
کد 40405
162 متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 4,212,000,000  تومان     
کد 40404
132متری کاوه
اشراق - کاوه
فروش : 1,848,000,000  تومان     
کد 40403
168متری کوی گلزار
کوی گلزار -
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 40402
87متری مسجدسید
مسجد سید -
فروش : 1,250,000,000  تومان     
کد 40401
80متری خانه اصفهان
خانه اصفهان - خلیفه سلطانی
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 40400
75 متری عارف شمالی
بهارستان شرقی -
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 40398
اپارتمان تک واحدی ۱۶۵متری میرزاطاهر
vip - خیام بعداز میرزاطاهر
فروش : 7,500,000,000  تومان     
کد 40397
81 متری رباط اول
رباط اول -
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 40396
87متری هسا
گلستان -
فروش : 980,000,000  تومان     
کد 40395
130متری چهارباغ بالا
نیکبخت -
فروش : 4,550,000,000  تومان     
کد 40394
75متری گلستان
گلستان -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 40393
134متری خلجا
خلجا -
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 40392
107متری 17شهریور
17شهریور -
فروش : 1,325,000,000  تومان     
کد 40391
80 متری سروش
کمال - سروش
رهن : 215,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 40390
96متری جامی
پنج رمضان - جامی
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 40389
75متری غرضی
غرضی -
فروش : 970,000,000  تومان     
کد 40388
134متری کوی ولیعصر
کوی ولی عصر -
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 40387
150 متری عادل پور
عادلپور -
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 6,500,000 تومان
کد 40386
90 متری گلستان
گلستان -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 40385
140متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
فروش : 7,700,000,000  تومان     
کد 40384
85 متری جانبازان
جانبازان -
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان