خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
  • فروش VIP
    مشتریان و کاربران عزیز آقای واسطه، با قرارداد کارگزاری ملک خود را در زمان دلخواه به فروش برسانید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 36068-031 تماس بگیرید. 1400/04/30
آخرین املاک VIP


آخرین املاک ثبت شده
کد 44924
۱۲۰ متری حمزه اصفهانی جنوبی
حمزه اصفهانی
آپارتمان
رهن : 600,000,000  تومان     اجاره: 100,000 تومان
کد 44923
۲۰۸ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
آپارتمان
فروش : 9,500,000,000  تومان     
کد 44922
130 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
آپارتمان
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 7,500,000 تومان
کد 44918
۱۷۰ متری باغ غدیر
باغ غدیر - خ کوثر
آپارتمان
رهن : 1,200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 44915
66 متری گلستان
گلستان -
آپارتمان
فروش : 858,000,000  تومان     
کد 44914
96 متری بلوار کشاورز
بلوارکشاورز -
آپارتمان
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 44913
171 متری شهرک ولیعصر
جانبازان -
زمین
فروش : 8,500,000,000  تومان     
کد 44912
250 متری کمال
کمال -
زمین
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 44911
210 متری جی
ابر -
ویلایی
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 44910
175 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
زمین
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 44909
100 متری نظرمیانی
نظرمیانی -
آپارتمان
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 44907
150 متری خیابان شهید رجایی
همدانیان -
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44905
173 متری کوی راه حق
کوی راه حق -
آپارتمان
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 44904
۱۱۵ متری رباط اول
رباط اول
آپارتمان
فروش : 2,300,000,000  تومان     
کد 44903
90متری خواجو
چهارباغ خواجو - خواجو
آپارتمان
رهن : 80,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 44902
100متری ابوالحسن
ابوالحسنی - ابولحسنی
آپارتمان
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44901
۱۶۸ متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
ویلایی
فروش : 4,250,000,000  تومان     
کد 44900
۳۸۷ متری مبارزان شرقی
لاهور -
زمین
فروش : 14,320,000,000  تومان     
کد 44899
291 متری بزرگمهر
بزرگمهر - بزرگمهر
ویلایی
فروش : 13,000,000,000  تومان     
کد 44898
۲۳۴ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
ویلایی
فروش : 5,000,000,000  تومان     
کد 44896
۵۵ متری بیسیم شرقی
بیسیم - بیسیم شرقی
ویلایی
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 44895
۱۲۱ متری مفتح غربی
مفتح لاهور - خ مفتح غربی
ویلایی
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 44894
120متری شریف واقفی
شریف واقفی - گوچه مسایلی
آپارتمان
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 44893
۲۵۰ متری لاهور
لاهور - لاهور
ویلایی
فروش : 15,000,000,000  تومان     
کد 44892
211 متری ملک شمالی
گلزار - گلزار شمالی
زمین
فروش : 4,100,000,000  تومان     
کد 44891
50 متری فلسطین
فردوسی - فلسطین
اداری
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 44890
100 متری احمداباد
احمد اباد - احمداباد
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 44889
۱۶۴ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - بلوار لاله
آپارتمان
فروش : 9,000,000,000  تومان     
کد 44888
100متری شیخ یوسف
17 شهریور - شیخ یوسف
آپارتمان
رهن : 60,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44887
90متری احمدآباد
احمد اباد - احمدآباد
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 44886
274 متری حکیم صفایی
ملک شهر - خیابان حکیم صفایی
ویلایی
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 44885
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44884
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44883
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44882
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44881
660 متری کلمان
نیرو -
مجتمع مسکونی
فروش : 14,520,000,000  تومان     
کد 44879
۲۲۰متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
آپارتمان
فروش : 7,000,000,000  تومان     
کد 44878
۱۱۲ متری شهید رجایی
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 2,240,000,000  تومان     
کد 44877
122 متری اشراق
اشراق -
آپارتمان
فروش : 1,600,000,000  تومان     
کد 44876
۹۵ متری شهید رجایی
همدانیان -
آپارتمان
رهن : 83,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 44875
138متری سپهسالار
قایم مقام فراهانی(سپهسالار) - سپهسالار
آپارتمان
فروش : 4,700,000,000  تومان     
کد 44874
75 متری سهروردی
سهروردی -
اداری
فروش : 6,125,000,000  تومان     
کد 44872
59 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 44871
۷۱ متری همدانیان
همدانیان - خ محمدی
آپارتمان
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 44870
۱۶۵ متری باغ مشهد
مشتاق دوم - باغ مشهد
آپارتمان
فروش : 4,455,000,000  تومان     
کد 44924
۱۲۰ متری حمزه اصفهانی جنوبی
حمزه اصفهانی
رهن : 600,000,000  تومان     اجاره: 100,000 تومان
کد 44923
۲۰۸ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
فروش : 9,500,000,000  تومان     
کد 44922
130 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 7,500,000 تومان
کد 44918
۱۷۰ متری باغ غدیر
باغ غدیر - خ کوثر
رهن : 1,200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 44915
66 متری گلستان
گلستان -
فروش : 858,000,000  تومان     
کد 44914
96 متری بلوار کشاورز
بلوارکشاورز -
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 44913
171 متری شهرک ولیعصر
جانبازان -
فروش : 8,500,000,000  تومان     
کد 44912
250 متری کمال
کمال -
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 44911
210 متری جی
ابر -
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 44910
175 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 44909
100 متری نظرمیانی
نظرمیانی -
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 44907
150 متری خیابان شهید رجایی
همدانیان -
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44905
173 متری کوی راه حق
کوی راه حق -
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 44904
۱۱۵ متری رباط اول
رباط اول
فروش : 2,300,000,000  تومان     
کد 44903
90متری خواجو
چهارباغ خواجو - خواجو
رهن : 80,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 44902
100متری ابوالحسن
ابوالحسنی - ابولحسنی
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44901
۱۶۸ متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
فروش : 4,250,000,000  تومان     
کد 44900
۳۸۷ متری مبارزان شرقی
لاهور -
فروش : 14,320,000,000  تومان     
کد 44899
291 متری بزرگمهر
بزرگمهر - بزرگمهر
فروش : 13,000,000,000  تومان     
کد 44898
۲۳۴ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
فروش : 5,000,000,000  تومان     
کد 44896
۵۵ متری بیسیم شرقی
بیسیم - بیسیم شرقی
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 44895
۱۲۱ متری مفتح غربی
مفتح لاهور - خ مفتح غربی
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 44894
120متری شریف واقفی
شریف واقفی - گوچه مسایلی
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 44893
۲۵۰ متری لاهور
لاهور - لاهور
فروش : 15,000,000,000  تومان     
کد 44892
211 متری ملک شمالی
گلزار - گلزار شمالی
فروش : 4,100,000,000  تومان     
کد 44891
50 متری فلسطین
فردوسی - فلسطین
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 44890
100 متری احمداباد
احمد اباد - احمداباد
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 44889
۱۶۴ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - بلوار لاله
فروش : 9,000,000,000  تومان     
کد 44888
100متری شیخ یوسف
17 شهریور - شیخ یوسف
رهن : 60,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 44887
90متری احمدآباد
احمد اباد - احمدآباد
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 44886
274 متری حکیم صفایی
ملک شهر - خیابان حکیم صفایی
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 44885
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44884
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44883
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44882
۱۲۰متری همدانیان
همدانیان -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 44881
660 متری کلمان
نیرو -
فروش : 14,520,000,000  تومان     
کد 44879
۲۲۰متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
فروش : 7,000,000,000  تومان     
کد 44878
۱۱۲ متری شهید رجایی
همدانیان -
فروش : 2,240,000,000  تومان     
کد 44877
122 متری اشراق
اشراق -
فروش : 1,600,000,000  تومان     
کد 44876
۹۵ متری شهید رجایی
همدانیان -
رهن : 83,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 44875
138متری سپهسالار
قایم مقام فراهانی(سپهسالار) - سپهسالار
فروش : 4,700,000,000  تومان     
کد 44874
75 متری سهروردی
سهروردی -
فروش : 6,125,000,000  تومان     
کد 44872
59 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 44871
۷۱ متری همدانیان
همدانیان - خ محمدی
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 44870
۱۶۵ متری باغ مشهد
مشتاق دوم - باغ مشهد
فروش : 4,455,000,000  تومان