کد 30346
95 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 940,000,000  تومان     
کد 30345
86 متری غرضی

غرضی -

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 30344
100 متری اشراق

اشراق -

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 30343
185 متری شهید کشوری

شهید کشوری -

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 30342
110 متری شهرک رسالت

شهرک رسالت -

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 30341
260 متری آبشار دوم

ابشار - آبشار دوم

قیمت : 18,200,000,000  تومان     
کد 30340
90 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 30339
96 متری چهارباغ خواجو

چهارباغ خواجو -

قیمت : 2,800,000,000  تومان     
کد 30338
92 متری غرضی

غرضی -

قیمت : 1,242,000,000  تومان     
کد 30337
173 متری تالار

تالار -

قیمت : 3,280,000,000  تومان     
کد 30336
97 متری عاشق آباد

عاشق اباد -

قیمت : 1,240,000,000  تومان     
کد 30335
76 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 470,000,000  تومان     
کد 30334
140 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 30333
65 متری چهارباغ خواجو

چهارباغ خواجو -

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 30332
85 متری مشتاق دوم

مشتاق دوم - جی شیر

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 30331
118 متری عاشق آباد

عاشق اباد -

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 30330
78 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 780,000,000  تومان     
کد 30329
100 متری شهرک رسالت

شهرک رسالت -

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 30328
105 متری بیست و چهار متری دوم

شیخ طوسی - بیست و چهار متری دوم

قیمت : 1,875,000,000  تومان     
کد 30327
128 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 2,100,000,000  تومان     
کد 30326
140 متری آل بویه

ال بویه -

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 30325
107 متری شهرک ولی عصر

شهرک ولی عصر -

قیمت : 2,100,000,000  تومان     
کد 30324
75 متری غرضی

غرضی -

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 30323
149 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 30322
100 متری بیست و چهار متری دوم

شیخ طوسی - بیست و چهار متری دوم

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 30321
80 متری بیست و چهار متری دوم

شیخ طوسی - بیست و چهار متری دوم

قیمت : 920,000,000  تومان     
کد 30319
100متری جابر انصاری

جابرانصاری -

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 30318
136 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 30317
145 متری پروین

پروین اعتصامی -

قیمت : 2,700,000,000  تومان     
کد 30316
96 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 30315
96 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 30314
73 متری 17 شهریور

17شهریور - ملک شهر

قیمت : 870,000,000  تومان     
کد 30313
135 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 2,092,000,000  تومان     
کد 30312
75 متری 17 شهریور

17شهریور - ملک شهر

قیمت : 1,120,000,000  تومان     
کد 30311
150 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 3,000,000,000  تومان     
کد 30310
85 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - علامه امینی

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 30309
85 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - علامه امینی

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 30308
80 متری شاهین شهر

شاهین شهر - سعدی

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 30307
185 متری اشراق جنوبی

اشراق - اشراق جنوبی

قیمت : 2,300,000,000  تومان     
کد 30306
153 متری شهرک کاوه

شهرک کاوه - خیابان سعدی

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 30305
92 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - تابلو خانه اصفهان

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 30304
114 متری شهرک نگین

شهرک نگین -

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 30303
95 متری شهرک ولی عصر

شهرک ولی عصر - مشفق کاشانی

قیمت : 1,900,000,000  تومان     
کد 30302
100 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر -

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 30301
60 متری خانه اصفهان

گلخانه -

قیمت : 700,000,000  تومان