کد 30546
145متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - رزمندگان

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,800,000 تومان
کد 30492
138 متری کاوه

شهید ضابط زاده - خیابان کاوه

قیمت : 2,520,000,000  تومان     
کد 30491
95 متری عسگریه

عسکریه - عسگریه

قیمت : 1,080,000,000  تومان     
کد 30490
135 متری عسگریه

عسکریه - عسگریه

قیمت : 3,000,000,000  تومان     
کد 30489
60 متری شاهین شهر

شاهین شهر - بلوار مدرس

قیمت : 520,000,000  تومان     
کد 30488
126 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شهرک امام حسین

قیمت : 945,000,000  تومان     
کد 30487
83 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خانه کارگر

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 30486
100 متری شاهین شهر

شاهین شهر - هشت بهشت

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 30482
100 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر -

قیمت : 2,050,000,000  تومان     
کد 30481
127 متری بیسیم

بیسیم - خیابان بیسیم غربی

قیمت : 3,170,000,000  تومان     
کد 30476
85 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 30475
115 متری شهید کشوری

شهید کشوری -

قیمت : 1,550,000,000  تومان     
کد 30474
90متری پل تمدن

پروین اعتصامی -

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 30473
114 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 30472
85 متری چهارباغ خواجو

چهارباغ خواجو -

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,200,000 تومان
کد 30471
100 متری صغیر

صغیر -

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 600,000 تومان
کد 30470
75 متری شهرک ولیعصر

شهرک ولیعصر -

قیمت رهن : 10,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 30469
147 متری غرضی

غرضی -

قیمت : 1,550,000,000  تومان     
کد 30468
135 متری عسگریه

عسکریه -

قیمت : 3,105,000,000  تومان     
کد 30467
76 متری شریف واقفی

شریف واقفی - شریف واقفی

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 30466
115 متری مدرس

مدرس -

قیمت : 1,782,000,000  تومان     
کد 30465
130 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - بلوار غدیر

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 30464
105 متری مهرآباد

مهراباد - مهرآباد

قیمت : 3,670,000,000  تومان     
کد 30463
185 متری باغ دریاچه

باغ دریاچه -

قیمت : 10,700,000,000  تومان     
کد 30461
113 متری شهید کشوری

شهید کشوری -

قیمت : 1,520,000,000  تومان     
کد 30460
99 متری بهارستان

بهارستان -

قیمت : 1,180,000,000  تومان     
کد 30459
185 متری باغ دریاچه

باغ دریاچه -

قیمت : 10,170,000,000  تومان     
کد 30458
140 متری ابوالحسن اصفهانی

ابوالحسنی - ابوالحسن اصفهانی

قیمت : 2,800,000,000  تومان     
کد 30452
95 متری نگارستان

نگارستان -

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 30451
50 متری ادیب

شهید ضابط زاده -

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 30450
87 متری شاهین شهر

شاهین شهر -

قیمت : 870,000,000  تومان     
کد 30449
75 متری شاهین شهر

شاهین شهر -

قیمت : 1,012,500,000  تومان     
کد 30448
85 متری شاهین شهر

شاهین شهر - عطار

قیمت رهن : 130,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 30447
120 متری شهرک ولیعصر

شهرک ولیعصر - خیابان کاوه

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,200,000 تومان
کد 30446
88 متری سیمرغ

سیمرغ -

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 30445
108 متری سروش

احمد اباد - خیابان سروش

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 30444
140 متری شاهین شهر

شاهین شهر -

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 30443
73 متری شاهین شهر

شاهین شهر -

قیمت : 530,000,000  تومان     
کد 30442
140 متری شاهین شهر

شاهین شهر -

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 30441
95 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی -

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 30440
75 متری شاهین شهر

شاهین شهر - مهارت

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 30439
118 متری شاهین شهر

شاهین شهر - ایثارگران

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 30438
106 متری برازنده

برازنده - خیابان صفائیه

قیمت : 1,170,000,000  تومان     
کد 30437
100 متری شاهین شهر

شاهین شهر - مدرس

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 30436
125 متری برازنده

برازنده - خیابان صفاییه

قیمت : 2,000,000,000  تومان