خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
  • فروش VIP
    مشتریان و کاربران عزیز آقای واسطه، با قرارداد کارگزاری ملک خود را در زمان دلخواه به فروش برسانید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 36068-031 تماس بگیرید. 1400/04/30
آخرین املاک VIP


آخرین املاک ثبت شده
کد 42634
120 متری توحید
توحید - مهرداد شرقی
آپارتمان
رهن : 490,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42633
270 متر سنگ تراشها
حکیم نظامی -
مجتمع مسکونی
فروش : 7,500,000,000  تومان     
کد 42632
64 متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 800,000,000  تومان     
کد 42631
360 متری مسجد لنبان
مسجد لنبان -
مجتمع مسکونی
فروش : 21,000,000,000  تومان     
کد 42630
220 متری نظر میانی
نظرمیانی -
آپارتمان
رهن : 400,000,000  تومان     اجاره: 11,000,000 تومان
کد 42629
240 متری شهرک نگین
شهرک نگین
ویلایی
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 42628
132 متر 17 شهریور
17شهریور -
آپارتمان
فروش : 2,244,000,000  تومان     
کد 42627
130 متری شهرک نگین
شهرک نگین -
آپارتمان
فروش : 2,080,000,000  تومان     
کد 42626
190 متری علامه امینی شرقی
علامه امینی -
ویلایی
فروش : 4,940,000,000  تومان     
کد 42625
76 متری میدان غدیر
سپاهان شهر -
اداری
فروش : 1,672,000,000  تومان     
کد 42624
81 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
آپارتمان
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 42622
50 متری ارباب
خیابان رحیم ارباب
اداری
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 42621
220 متری پروین
پروین
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42620
300 متری بهارستان
بهارستان - شهید شهبازی
ویلایی
فروش : 10,500,000,000  تومان     
کد 42619
82متری مهرگان
بزرگمهر - مهرگان
آپارتمان
رهن : 70,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 42618
380 متری ابن سینا
ابن سینا -
ویلایی
فروش : 5,700,000,000  تومان     
کد 42617
98 متری 17 شهریور
17شهریور -
آپارتمان
فروش : 1,250,000,000  تومان     
کد 42616
۸۵ متر عسگریه
عسگریه اول - فرسان شمالی
آپارتمان
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 42615
58 متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 600,000,000  تومان     
کد 42614
85 متری شریعتی
چهارباغ بالا
آپارتمان
رهن : 70,000,000  تومان     اجاره: 10,000,000 تومان
کد 42613
400 متر ملک
ملک - ملک
مجتمع مسکونی
فروش : 11,000,000,000  تومان     
کد 42612
155 متر اصفهان ویلا
رزمندگان - رزمندگان
آپارتمان
فروش : 2,300,000,000  تومان     
کد 42611
130 متری خیام
خیام - کنار گذر خرازی
آپارتمان
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 42610
100 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42609
۱۲۷ متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
ویلایی
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42608
260 متری رباط سوم
رباط سوم - رباط سوم
زمین
فروش : 5,460,000,000  تومان     
کد 42607
120 متری طالقانی
17 شهریور -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42606
90 متری مفتح
مفتح ملک شهر -
ویلایی
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42605
120 متری مفتح
مفتح ملک شهر -
ویلایی
رهن : 120,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 42604
120 متری خیابان خواجو
چهارباغ خواجو -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 8,500,000 تومان
کد 42603
90 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42602
150 متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی -
آپارتمان
رهن : 600,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42601
85 متری مطهری
مطهری ملک شهر -
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42599
90 متری رباط سوم
رباط سوم -
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42598
175 متری احمد آباد
احمد اباد -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42597
100 متری مهرگان
احمد اباد -
آپارتمان
رهن : 40,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42596
۱۱۰ متری انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی -
آپارتمان
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42595
90 متری شهید رجایی
آپارتمان
رهن : 60,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 42594
115 متری بهارستان غربی
بهارستان غربی -
آپارتمان
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 2,200,000 تومان
کد 42593
145 متری عارف شمالی
بهارستان شرقی -
آپارتمان
رهن : 180,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 42592
204 متری بهارستان
بهارستان -
آپارتمان
فروش : 3,800,000,000  تومان     
کد 42591
23 متری شهید کشوری
شهیدکشوری -
تجاری
فروش : 1,170,000,000  تومان     
کد 42590
127 متری خیابان زاهد
زاهد -
آپارتمان
فروش : 3,076,000,000  تومان     
کد 42589
200 متری رزمندگان
رزمندگان -
ویلایی
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42588
110 متری رباط سوم
رباط سوم -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 1,300,000 تومان
کد 42634
120 متری توحید
توحید - مهرداد شرقی
رهن : 490,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42633
270 متر سنگ تراشها
حکیم نظامی -
فروش : 7,500,000,000  تومان     
کد 42632
64 متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 800,000,000  تومان     
کد 42631
360 متری مسجد لنبان
مسجد لنبان -
فروش : 21,000,000,000  تومان     
کد 42630
220 متری نظر میانی
نظرمیانی -
رهن : 400,000,000  تومان     اجاره: 11,000,000 تومان
کد 42629
240 متری شهرک نگین
شهرک نگین
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 42628
132 متر 17 شهریور
17شهریور -
فروش : 2,244,000,000  تومان     
کد 42627
130 متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 2,080,000,000  تومان     
کد 42626
190 متری علامه امینی شرقی
علامه امینی -
فروش : 4,940,000,000  تومان     
کد 42625
76 متری میدان غدیر
سپاهان شهر -
فروش : 1,672,000,000  تومان     
کد 42624
81 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 42622
50 متری ارباب
خیابان رحیم ارباب
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 42621
220 متری پروین
پروین
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42620
300 متری بهارستان
بهارستان - شهید شهبازی
فروش : 10,500,000,000  تومان     
کد 42619
82متری مهرگان
بزرگمهر - مهرگان
رهن : 70,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 42618
380 متری ابن سینا
ابن سینا -
فروش : 5,700,000,000  تومان     
کد 42617
98 متری 17 شهریور
17شهریور -
فروش : 1,250,000,000  تومان     
کد 42616
۸۵ متر عسگریه
عسگریه اول - فرسان شمالی
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 42615
58 متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 600,000,000  تومان     
کد 42614
85 متری شریعتی
چهارباغ بالا
رهن : 70,000,000  تومان     اجاره: 10,000,000 تومان
کد 42613
400 متر ملک
ملک - ملک
فروش : 11,000,000,000  تومان     
کد 42612
155 متر اصفهان ویلا
رزمندگان - رزمندگان
فروش : 2,300,000,000  تومان     
کد 42611
130 متری خیام
خیام - کنار گذر خرازی
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 42610
100 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42609
۱۲۷ متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42608
260 متری رباط سوم
رباط سوم - رباط سوم
فروش : 5,460,000,000  تومان     
کد 42607
120 متری طالقانی
17 شهریور -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42606
90 متری مفتح
مفتح ملک شهر -
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42605
120 متری مفتح
مفتح ملک شهر -
رهن : 120,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 42604
120 متری خیابان خواجو
چهارباغ خواجو -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 8,500,000 تومان
کد 42603
90 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42602
150 متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی -
رهن : 600,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42601
85 متری مطهری
مطهری ملک شهر -
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42599
90 متری رباط سوم
رباط سوم -
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 42598
175 متری احمد آباد
احمد اباد -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42597
100 متری مهرگان
احمد اباد -
رهن : 40,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 42596
۱۱۰ متری انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی -
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42595
90 متری شهید رجایی
رهن : 60,000,000  تومان     اجاره: 3,500,000 تومان
کد 42594
115 متری بهارستان غربی
بهارستان غربی -
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 2,200,000 تومان
کد 42593
145 متری عارف شمالی
بهارستان شرقی -
رهن : 180,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 42592
204 متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 3,800,000,000  تومان     
کد 42591
23 متری شهید کشوری
شهیدکشوری -
فروش : 1,170,000,000  تومان     
کد 42590
127 متری خیابان زاهد
زاهد -
فروش : 3,076,000,000  تومان     
کد 42589
200 متری رزمندگان
رزمندگان -
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 42588
110 متری رباط سوم
رباط سوم -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 1,300,000 تومان