خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
  • شستشوی مبل و فرش در محل
    از تاریخ 1400/02/01 آقای واسطه با خدمات شستشوی مبل و فرش در محل در خدمت شما همشهریان عزیز در کلیه مناطق اصفهان خواهد بود. 1400/01/25
  • خشکشویی آقای واسطه
    با خشکشویی آقای واسطه کلیه لباس ها و موارد شست و شویی خود را درب منزل به مأمورین ما تحویل و در سریعترین زمان ممکن دریافت نمایید. 1400/01/05
  • رونمایی از قالب جدید سایت
    وب سایت جدید آقای واسطه راه اندازی و رونمایی گردید. 1400/01/05
آخرین املاک ثبت شده
کد 37009
150متری سپاه
خانه اصفهان -
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37008
60متری شهرک قدس
شهرک قدس -
فروش : 470,000,000  تومان     
کد 37007
85 متری هشت بهشت
هشت بهشت غربی -
فروش : 1,970,000,000  تومان     
کد 37006
110 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
فروش : 3,150,000,000  تومان     
کد 37005
110متری رباط سوم
رباط سوم -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 37004
80 متری ابوالحسن
ابوالحسنی -
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 37003
168 متری ملک
ملک -
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 37002
168 متری ملک
ملک -
فروش : 3,900,000,000  تومان     
کد 37001
68متری گرگاب
گرگاب شاهین شهر -
فروش : 400,000,000  تومان     
کد 37000
110متری دولت آباد
دولت اباد -
فروش : 920,000,000  تومان     
کد 36999
123 شهید کشوری
شهیدکشوری -
فروش : 1,530,000,000  تومان     
کد 36998
90 متری خاقانی
خاقانی -
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 36997
80 متری شهرک زاینده رود
خوراسگان - شهرک زاینده رود
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 36996
103 متری میرداماد
میر داماد -
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 36995
63 متری 22 بهمن
22بهمن -
فروش : 1,380,000,000  تومان     
کد 36994
108متری خمینی شهر
17شهریور -
فروش : 1,450,000,000  تومان     
کد 36993
136 متری جی شیر
جی شیر -
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 36992
60 متری خوراسگان
خوراسگان -
رهن : 20,000,000  تومان     اجاره: 1,000,000 تومان
کد 36991
193 متری شهید کشوری
شهیدکشوری -
فروش : 3,900,000,000  تومان     
کد 36990
123 متری امیریه
امیریه -
فروش : 3,080,000,000  تومان     
کد 36989
90 متری باهنر
باهنر -
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 1,600,000 تومان
کد 36988
138متری دشتستان
دشتستان -
فروش : 3,580,000,000  تومان     
کد 36987
60 متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 750,000,000  تومان     
کد 36986
120 متری شهرک سلامت
شهرک سلامت -
رهن : 80,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 36985
211متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 36983
150 متری رباط سوم
رباط سوم -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 36982
73متری خانه اصفهان
سپاه -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 36981
101 متری کوی سپاهان
کوی سپاهان -
رهن : 240,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 36980
80 متری جی شیر
جی شیر -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 36979
100 متری کهندژ
اتشگاه - کهندژ
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 36978
120 متری مرداویج
مرداویج -
فروش : 5,200,000,000  تومان     
کد 36977
117 متری شریف واقفی
شریف واقفی -
فروش : 2,900,000,000  تومان     
کد 36976
110 متری احمد آباد
احمد اباد - ولیعصر
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 500,000 تومان
کد 36975
110 متری حمزه
حمزه اصفهانی -
فروش : 2,970,000,000  تومان     
کد 36974
120 متری مسجد سید
مسجد سید -
رهن : 190,000,000  تومان     اجاره: 1,000,000 تومان
کد 36973
100 متری کاشانی
کاشانی -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 36972
202 متری نظر غربی
نظر غربی -
فروش : 11,000,000,000  تومان     
کد 36971
142 متری خواجو
چهارباغ خواجو -
فروش : 4,300,000,000  تومان     
کد 36970
124 متری شفق
بلوار شفق -
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 36969
84 متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,430,000,000  تومان     
کد 36968
۲۲۰ متری بیسیم
بیسیم -
فروش : 5,500,000,000  تومان     
کد 36967
160 متری میرزاطاهر
میرزاطاهر -
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 36966
61 متری سروش
صغیر - سروش
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 300,000 تومان
کد 36965
108 متری شفق
بلوار شفق -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 36964
140متر هزار جریب
هزارجریب - کوی ازادگان
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 37009
150متری سپاه
خانه اصفهان -
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37008
60متری شهرک قدس
شهرک قدس -
فروش : 470,000,000  تومان     
کد 37007
85 متری هشت بهشت
هشت بهشت غربی -
فروش : 1,970,000,000  تومان     
کد 37006
110 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم -
فروش : 3,150,000,000  تومان     
کد 37005
110متری رباط سوم
رباط سوم -
فروش : 2,400,000,000  تومان     
کد 37004
80 متری ابوالحسن
ابوالحسنی -
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 37003
168 متری ملک
ملک -
فروش : 3,750,000,000  تومان     
کد 37002
168 متری ملک
ملک -
فروش : 3,900,000,000  تومان     
کد 37001
68متری گرگاب
گرگاب شاهین شهر -
فروش : 400,000,000  تومان     
کد 37000
110متری دولت آباد
دولت اباد -
فروش : 920,000,000  تومان     
کد 36999
123 شهید کشوری
شهیدکشوری -
فروش : 1,530,000,000  تومان     
کد 36998
90 متری خاقانی
خاقانی -
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 36997
80 متری شهرک زاینده رود
خوراسگان - شهرک زاینده رود
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 36996
103 متری میرداماد
میر داماد -
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 36995
63 متری 22 بهمن
22بهمن -
فروش : 1,380,000,000  تومان     
کد 36994
108متری خمینی شهر
17شهریور -
فروش : 1,450,000,000  تومان     
کد 36993
136 متری جی شیر
جی شیر -
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 36992
60 متری خوراسگان
خوراسگان -
رهن : 20,000,000  تومان     اجاره: 1,000,000 تومان
کد 36991
193 متری شهید کشوری
شهیدکشوری -
فروش : 3,900,000,000  تومان     
کد 36990
123 متری امیریه
امیریه -
فروش : 3,080,000,000  تومان     
کد 36989
90 متری باهنر
باهنر -
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 1,600,000 تومان
کد 36988
138متری دشتستان
دشتستان -
فروش : 3,580,000,000  تومان     
کد 36987
60 متری بهارستان
بهارستان -
فروش : 750,000,000  تومان     
کد 36986
120 متری شهرک سلامت
شهرک سلامت -
رهن : 80,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 36985
211متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 36983
150 متری رباط سوم
رباط سوم -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 36982
73متری خانه اصفهان
سپاه -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 36981
101 متری کوی سپاهان
کوی سپاهان -
رهن : 240,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 36980
80 متری جی شیر
جی شیر -
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 36979
100 متری کهندژ
اتشگاه - کهندژ
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 1,500,000 تومان
کد 36978
120 متری مرداویج
مرداویج -
فروش : 5,200,000,000  تومان     
کد 36977
117 متری شریف واقفی
شریف واقفی -
فروش : 2,900,000,000  تومان     
کد 36976
110 متری احمد آباد
احمد اباد - ولیعصر
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 500,000 تومان
کد 36975
110 متری حمزه
حمزه اصفهانی -
فروش : 2,970,000,000  تومان     
کد 36974
120 متری مسجد سید
مسجد سید -
رهن : 190,000,000  تومان     اجاره: 1,000,000 تومان
کد 36973
100 متری کاشانی
کاشانی -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 36972
202 متری نظر غربی
نظر غربی -
فروش : 11,000,000,000  تومان     
کد 36971
142 متری خواجو
چهارباغ خواجو -
فروش : 4,300,000,000  تومان     
کد 36970
124 متری شفق
بلوار شفق -
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 36969
84 متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,430,000,000  تومان     
کد 36968
۲۲۰ متری بیسیم
بیسیم -
فروش : 5,500,000,000  تومان     
کد 36967
160 متری میرزاطاهر
میرزاطاهر -
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 36966
61 متری سروش
صغیر - سروش
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 300,000 تومان
کد 36965
108 متری شفق
بلوار شفق -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 36964
140متر هزار جریب
هزارجریب - کوی ازادگان
فروش : 4,000,000,000  تومان