خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
  • شستشوی مبل و فرش در محل
    از تاریخ 1400/02/01 آقای واسطه با خدمات شستشوی مبل و فرش در محل در خدمت شما همشهریان عزیز در کلیه مناطق اصفهان خواهد بود. 1400/01/25
  • خشکشویی آقای واسطه
    با خشکشویی آقای واسطه کلیه لباس ها و موارد شست و شویی خود را درب منزل به مأمورین ما تحویل و در سریعترین زمان ممکن دریافت نمایید. 1400/01/05
  • رونمایی از قالب جدید سایت
    وب سایت جدید آقای واسطه راه اندازی و رونمایی گردید. 1400/01/05
آخرین املاک ثبت شده
کد 37575
94متری میدان نقش جهان
نقش جهان -
فروش : 2,050,000,000  تومان     
کد 37574
220متری میرزاطاهر
میرزاطاهر -
رهن : 650,000,000  تومان     اجاره: 11,500,000 تومان
کد 37573
121متری حسین اباد
حسین آباد -
رهن : 160,000,000  تومان     اجاره: 1,800,000 تومان
کد 37572
60 متری طالقانی
طالقانی - کاشانی
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 37571
100متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 37570
107متری باغ غدیر
باغ غدیر -
رهن : 400,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37569
102متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
رهن : 180,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37568
120متری شفق
بلوار شفق -
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 37567
110متری باهنر
باهنر -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 37566
110متری کاوه
اشراق -
فروش : 1,750,000,000  تومان     
کد 37565
112متری شاهین شهر
شاهین شهر -
فروش : 1,680,000,000  تومان     
کد 37563
60متری نجف اباد
نجف اباد -
فروش : 420,000,000  تومان     
کد 37562
94متری کوی راه حق
کوی راه حق -
فروش : 1,130,000,000  تومان     
کد 37561
71 متری هست بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 37560
81متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 580,000,000  تومان     
کد 37559
50متری سروش
کمال - سروش
فروش : 800,000,000  تومان     
کد 37558
85متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 440,000,000  تومان     
کد 37557
175متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 8,050,000,000  تومان     
کد 37556
175متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 7,875,000,000  تومان     
کد 37555
165متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 7,260,000,000  تومان     
کد 37554
145متری اشراق
اشراق -
فروش : 2,550,000,000  تومان     
کد 37553
52متری ابن سینا
ابن سینا -
فروش : 780,000,000  تومان     
کد 37552
167متری خاقانی
خاقانی -
فروش : 10,500,000,000  تومان     
کد 37551
150 متری شهرضا
شهرضا -
فروش : 850,000,000  تومان     
کد 37550
72متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 250,000,000  تومان     
کد 37549
100متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 37548
96متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 270,000,000  تومان     
کد 37547
111متری اتشگاه
اتشگاه -
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 37546
137 متری جانبازان
جانبازان - سه راه سیمین
فروش : 2,600,000,000  تومان     
کد 37545
114 متری بیسیم غربی
بیسیم -
فروش : 3,650,000,000  تومان     
کد 37544
102متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 850,000,000  تومان     
کد 37543
۷۸متری رباط سوم
رباط سوم - رباط سوم
فروش : 1,020,000,000  تومان     
کد 37541
126متری مبارکه
مبارکه -
فروش : 1,400,000,000  تومان     
کد 37540
110متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 2,090,000,000  تومان     
کد 37539
110متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 37538
78متری ابن سینا
ابن سینا -
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 37537
85متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 37536
167متری فرایبورگ
فرایبرگ - فرایبورگ
فروش : 6,930,000,000  تومان     
کد 37535
80متری بزرگمهر
هشت بهشت شرقی - بزرگمهر
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 37534
129متری گلستان
گلستان -
فروش : 1,740,000,000  تومان     
کد 37533
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,515,000,000  تومان     
کد 37532
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,690,000,000  تومان     
کد 37531
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,632,000,000  تومان     
کد 37530
145 متری ماه فرخی
ماه فرخی -
فروش : 5,075,000,000  تومان     
کد 37529
160 متری بهارستان شرقی
بهارستان شرقی -
فروش : 1,950,000,000  تومان     
کد 37575
94متری میدان نقش جهان
نقش جهان -
فروش : 2,050,000,000  تومان     
کد 37574
220متری میرزاطاهر
میرزاطاهر -
رهن : 650,000,000  تومان     اجاره: 11,500,000 تومان
کد 37573
121متری حسین اباد
حسین آباد -
رهن : 160,000,000  تومان     اجاره: 1,800,000 تومان
کد 37572
60 متری طالقانی
طالقانی - کاشانی
فروش : 1,000,000,000  تومان     
کد 37571
100متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 37570
107متری باغ غدیر
باغ غدیر -
رهن : 400,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37569
102متری سپاهان شهر
سپاهان شهر -
رهن : 180,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 37568
120متری شفق
بلوار شفق -
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 37567
110متری باهنر
باهنر -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 2,500,000 تومان
کد 37566
110متری کاوه
اشراق -
فروش : 1,750,000,000  تومان     
کد 37565
112متری شاهین شهر
شاهین شهر -
فروش : 1,680,000,000  تومان     
کد 37563
60متری نجف اباد
نجف اباد -
فروش : 420,000,000  تومان     
کد 37562
94متری کوی راه حق
کوی راه حق -
فروش : 1,130,000,000  تومان     
کد 37561
71 متری هست بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی -
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 37560
81متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 580,000,000  تومان     
کد 37559
50متری سروش
کمال - سروش
فروش : 800,000,000  تومان     
کد 37558
85متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 440,000,000  تومان     
کد 37557
175متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 8,050,000,000  تومان     
کد 37556
175متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 7,875,000,000  تومان     
کد 37555
165متری ناژوان
ناژوان -
فروش : 7,260,000,000  تومان     
کد 37554
145متری اشراق
اشراق -
فروش : 2,550,000,000  تومان     
کد 37553
52متری ابن سینا
ابن سینا -
فروش : 780,000,000  تومان     
کد 37552
167متری خاقانی
خاقانی -
فروش : 10,500,000,000  تومان     
کد 37551
150 متری شهرضا
شهرضا -
فروش : 850,000,000  تومان     
کد 37550
72متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 250,000,000  تومان     
کد 37549
100متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 37548
96متری شهر مجلسی
مبارکه -
فروش : 270,000,000  تومان     
کد 37547
111متری اتشگاه
اتشگاه -
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 37546
137 متری جانبازان
جانبازان - سه راه سیمین
فروش : 2,600,000,000  تومان     
کد 37545
114 متری بیسیم غربی
بیسیم -
فروش : 3,650,000,000  تومان     
کد 37544
102متری فولادشهر
فولادشهر -
فروش : 850,000,000  تومان     
کد 37543
۷۸متری رباط سوم
رباط سوم - رباط سوم
فروش : 1,020,000,000  تومان     
کد 37541
126متری مبارکه
مبارکه -
فروش : 1,400,000,000  تومان     
کد 37540
110متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 2,090,000,000  تومان     
کد 37539
110متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 37538
78متری ابن سینا
ابن سینا -
فروش : 1,200,000,000  تومان     
کد 37537
85متری شهرک نگین
شهرک نگین -
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 37536
167متری فرایبورگ
فرایبرگ - فرایبورگ
فروش : 6,930,000,000  تومان     
کد 37535
80متری بزرگمهر
هشت بهشت شرقی - بزرگمهر
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 37534
129متری گلستان
گلستان -
فروش : 1,740,000,000  تومان     
کد 37533
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,515,000,000  تومان     
کد 37532
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,690,000,000  تومان     
کد 37531
117متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 2,632,000,000  تومان     
کد 37530
145 متری ماه فرخی
ماه فرخی -
فروش : 5,075,000,000  تومان     
کد 37529
160 متری بهارستان شرقی
بهارستان شرقی -
فروش : 1,950,000,000  تومان