درخواست VIP
درخواست نمایندگی
آخرین اخبار آقای واسطه
  • نمایندگی آقای واسطه
    مژده به هموطنان عزیز در سال 1401 میتوانید در کل کشور از طریق نمایندگی های املاک آقای واسطه نسبت به امور ملکی خود اقدام نمایید. 1400/11/20
  • درخواست VIP
    قابل توجه مالکین محترم با ثبت درخواست خود در قسمت VIP ملک شما ظرف مدت نهایتا 30 روز توسط نمایندگی های مجاز آقای واسطه به فروش و یا اجاره میرسد. 1400/11/20


آخرین املاک ثبت شده
کد 46128
۱۰۵ متری فروغی
شیخ بهایی - فروغی
اداری
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 10,000,000 تومان
کد 46127
153 متری نگارستان
نگارستان -
آپارتمان
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46126
۸۵ متری عاشق اصفهانی
عاشق اصفهانی -
ویلایی
فروش : 970,000,000  تومان     
کد 46125
۱۰۸ متری مخابرات
مخابرات - ربا ۲
آپارتمان
فروش : 1,380,000,000  تومان     
کد 46124
۱۳۰۰ متری کبوتر آباد
بهارستان _ کبوتر آباد
ویلایی
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 46122
120 متری فاطمیه
فروردین - سه راه فاطمیه
ویلایی
فروش : 7,000,000,000  تومان     
کد 46121
100 متری رکن الدوله
رکن الدوله - رکن الدوله میانی
آپارتمان
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 46120
120 متری بازارچه
مشتاق دوم - خ بازارچه
آپارتمان
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 46119
94 متری لاله غربی
مشتاق دوم - خ لاله غربی
آپارتمان
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46118
۸۵متری باغ مشهد
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
آپارتمان
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 46117
۸۸ متری همدانیان
همدانیان - خ محمدی
آپارتمان
فروش : 1,650,000,000  تومان     
کد 46116
۱۰۵ متری سپاهان شهر
سپاهان شهر - الوند ۲
آپارتمان
فروش : 3,100,000  تومان     
کد 46115
۱۶۲متری علامه امینی غربی
علامه امینی - علامه امینی غربی
آپارتمان
فروش : 4,300,000,000  تومان     
کد 46114
۴۳ متری کنار گذر اتوبان خیام
میرزاطاهر - اصلی
اداری
فروش : 1,075,000,000  تومان     
کد 46112
۲۰۰ متری حکیم شفایی سوم
حکیم شفایی سوم - ایت
ویلایی
فروش : 10,000,000,000  تومان     
کد 46109
۴۰۰ متری خمینی شهر
خمینی شهر - باغبان شمالی
ویلایی
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46108
۱۶۸ متری لاهور
لاهور - خ بلال
آپارتمان
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46107
۱۰۰ متری مبارزان شرقی
لاهور - مبارزان شرقی
آپارتمان
رهن : 500,000,000  تومان     اجاره: 500,000 تومان
کد 46106
۷۶متری حمزه شمالی
حمزه اصفهانی - حمزه شمالی
آپارتمان
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46105
۱۷۵متری علامه امینی شرقی
علامه امینی -
آپارتمان
رهن : 1,200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46104
۱۸۰ متری شهر ابریشم
باغ ابریشم -
زمین
فروش : 2,340,000,000  تومان     
کد 46103
170 متری خمینی شهر
خمینی شهر - باغبان جنوبی
زمین
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 46102
200 متری منظریه شهر
خمینی شهر -
زمین
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 46101
۱۰۰ متری مهران
مشتاق دوم - خ مهران
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 46100
۱۰۰ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 4,200,000 تومان
کد 46099
۷۰ متری 22 بهمن
22بهمن -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 3,800,000 تومان
کد 46097
۵۰ متری قائمیه
بلوارکشاورز - قائمیه
آپارتمان
فروش : 480,000,000  تومان     
کد 46096
۱۲۰۰ متری خراسگان
خوراسگان - سلمان
زمین
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 46095
۱۳۵ متری لاله شمالی
زینبیه - لاله شمالی
ویلایی
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 46094
۷۳ متری حمزه اصفهانی
حمزه اصفهانی -
آپارتمان
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 46093
110 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ بازارجه
آپارتمان
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 46092
۱۱۰ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ بازارچه
آپارتمان
فروش : 2,970,000,000  تومان     
کد 46091
۸۰متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
آپارتمان
فروش : 2,240,000,000  تومان     
کد 46090
۱۲۹ متری همدانیان
همدانیان -
آپارتمان
فروش : 3,290,000,000  تومان     
کد 46089
۱۳۰متر مشتاق دوم
مشتاق دوم - لاله غربی
آپارتمان
فروش : 5,500,000,000  تومان     
کد 46088
۱۸۰ متری شیخ صدوق
شیخ صدوق شمالی -
آپارتمان
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 8,000,000 تومان
کد 46087
۸۰ متری ۲۲ بهمن
22بهمن -
آپارتمان
فروش : 2,508,000,000  تومان     
کد 46082
۱۵۵ متری مهر
مهر - بلوار مهر جنوبی
آپارتمان
رهن : 1,500,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46081
165 متر بهارستان
بهارستان - فروردین غربی
آپارتمان
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 46079
۲۲۴۲ متری شاپور جدید
شاهپور جدید
تجاری
فروش : 40,356,000,000  تومان     
کد 46076
۳۳۰ متری توحید میانی
توحید - توحید میانی
ویلایی
فروش : 12,000,000,000  تومان     
کد 46075
104متری علامه امینی شرقی
علامه امینی - علامه امینی شرقی
آپارتمان
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 6,000,000 تومان
کد 46074
۱۲۰متری بزرگمهر
بزرگمهر -
آپارتمان
رهن : 160,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 46073
۱۵۰ متری غرضی
غرضی -
آپارتمان
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46072
98 متری آزادگان
ملک شهر - مطهری خیابان ازادگان
آپارتمان
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 46128
۱۰۵ متری فروغی
شیخ بهایی - فروغی
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 10,000,000 تومان
کد 46127
153 متری نگارستان
نگارستان -
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46126
۸۵ متری عاشق اصفهانی
عاشق اصفهانی -
فروش : 970,000,000  تومان     
کد 46125
۱۰۸ متری مخابرات
مخابرات - ربا ۲
فروش : 1,380,000,000  تومان     
کد 46124
۱۳۰۰ متری کبوتر آباد
بهارستان _ کبوتر آباد
فروش : 4,000,000,000  تومان     
کد 46122
120 متری فاطمیه
فروردین - سه راه فاطمیه
فروش : 7,000,000,000  تومان     
کد 46121
100 متری رکن الدوله
رکن الدوله - رکن الدوله میانی
فروش : 2,500,000,000  تومان     
کد 46120
120 متری بازارچه
مشتاق دوم - خ بازارچه
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 46119
94 متری لاله غربی
مشتاق دوم - خ لاله غربی
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46118
۸۵متری باغ مشهد
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 46117
۸۸ متری همدانیان
همدانیان - خ محمدی
فروش : 1,650,000,000  تومان     
کد 46116
۱۰۵ متری سپاهان شهر
سپاهان شهر - الوند ۲
فروش : 3,100,000  تومان     
کد 46115
۱۶۲متری علامه امینی غربی
علامه امینی - علامه امینی غربی
فروش : 4,300,000,000  تومان     
کد 46114
۴۳ متری کنار گذر اتوبان خیام
میرزاطاهر - اصلی
فروش : 1,075,000,000  تومان     
کد 46112
۲۰۰ متری حکیم شفایی سوم
حکیم شفایی سوم - ایت
فروش : 10,000,000,000  تومان     
کد 46109
۴۰۰ متری خمینی شهر
خمینی شهر - باغبان شمالی
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 46108
۱۶۸ متری لاهور
لاهور - خ بلال
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46107
۱۰۰ متری مبارزان شرقی
لاهور - مبارزان شرقی
رهن : 500,000,000  تومان     اجاره: 500,000 تومان
کد 46106
۷۶متری حمزه شمالی
حمزه اصفهانی - حمزه شمالی
رهن : 350,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46105
۱۷۵متری علامه امینی شرقی
علامه امینی -
رهن : 1,200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46104
۱۸۰ متری شهر ابریشم
باغ ابریشم -
فروش : 2,340,000,000  تومان     
کد 46103
170 متری خمینی شهر
خمینی شهر - باغبان جنوبی
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 46102
200 متری منظریه شهر
خمینی شهر -
فروش : 2,800,000,000  تومان     
کد 46101
۱۰۰ متری مهران
مشتاق دوم - خ مهران
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 46100
۱۰۰ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 4,200,000 تومان
کد 46099
۷۰ متری 22 بهمن
22بهمن -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 3,800,000 تومان
کد 46097
۵۰ متری قائمیه
بلوارکشاورز - قائمیه
فروش : 480,000,000  تومان     
کد 46096
۱۲۰۰ متری خراسگان
خوراسگان - سلمان
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 46095
۱۳۵ متری لاله شمالی
زینبیه - لاله شمالی
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 46094
۷۳ متری حمزه اصفهانی
حمزه اصفهانی -
فروش : 3,000,000,000  تومان     
کد 46093
110 متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ بازارجه
فروش : 3,300,000,000  تومان     
کد 46092
۱۱۰ متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ بازارچه
فروش : 2,970,000,000  تومان     
کد 46091
۸۰متری مشتاق دوم
مشتاق دوم - خ باغ مشهد
فروش : 2,240,000,000  تومان     
کد 46090
۱۲۹ متری همدانیان
همدانیان -
فروش : 3,290,000,000  تومان     
کد 46089
۱۳۰متر مشتاق دوم
مشتاق دوم - لاله غربی
فروش : 5,500,000,000  تومان     
کد 46088
۱۸۰ متری شیخ صدوق
شیخ صدوق شمالی -
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 8,000,000 تومان
کد 46087
۸۰ متری ۲۲ بهمن
22بهمن -
فروش : 2,508,000,000  تومان     
کد 46082
۱۵۵ متری مهر
مهر - بلوار مهر جنوبی
رهن : 1,500,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46081
165 متر بهارستان
بهارستان - فروردین غربی
فروش : 2,200,000,000  تومان     
کد 46079
۲۲۴۲ متری شاپور جدید
شاهپور جدید
فروش : 40,356,000,000  تومان     
کد 46076
۳۳۰ متری توحید میانی
توحید - توحید میانی
فروش : 12,000,000,000  تومان     
کد 46075
104متری علامه امینی شرقی
علامه امینی - علامه امینی شرقی
رهن : 300,000,000  تومان     اجاره: 6,000,000 تومان
کد 46074
۱۲۰متری بزرگمهر
بزرگمهر -
رهن : 160,000,000  تومان     اجاره: 7,000,000 تومان
کد 46073
۱۵۰ متری غرضی
غرضی -
رهن : 550,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 46072
98 متری آزادگان
ملک شهر - مطهری خیابان ازادگان
فروش : 1,300,000,000  تومان