خشکشویی آقای واسطه
ثبت نام مشاورین و معرفین
آخرین اخبار آقای واسطه
 • فروش VIP
  مشتریان و کاربران عزیز آقای واسطه، با قرارداد کارگزاری ملک خود را در زمان دلخواه به فروش برسانید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 36068-031 تماس بگیرید. 1400/04/30
آخرین املاک VIP
 • کد 43439
  137 متری غرضی
  غرضی -
  فروش : 1,670,000,000  تومان     اجاره:
 • کد 43134
  179 متری اشراق
  اشراق -
  فروش : 3,900,000,000  تومان     اجاره:
 • کد 41145
  145متری گلخانه
  خانه اصفهان - گلخانه
  فروش : 3,770,000,000  تومان     اجاره:
 • کد 43439
  137 متری غرضی
  غرضی -
  فروش : 1,670,000,000  تومان     اجاره:
 • کد 43134
  179 متری اشراق
  اشراق -
  فروش : 3,900,000,000  تومان     اجاره:
 • کد 41145
  145متری گلخانه
  خانه اصفهان - گلخانه
  فروش : 3,770,000,000  تومان     اجاره:


آخرین املاک ثبت شده
کد 43752
204 متری میر
میرفندرسکی -
آپارتمان
فروش : 8,772,000,000  تومان     
کد 43751
85 متری کوی امام
مرداویج(شیخ کلینی) -
آپارتمان
فروش : 1,850,000,000  تومان     
کد 43749
90 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
آپارتمان
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 43748
95 متری احمدآباد
احمد اباد -
آپارتمان
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 43747
155 متری شریف واقفی
شریف واقفی -
آپارتمان
فروش : 2,760,000,000  تومان     
کد 43746
140 متری نیکبخت
نیکبخت -
مجتمع مسکونی
فروش : 12,500,000,000  تومان     
کد 43742
108 متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی - محتشم کاشانی
اداری
فروش : 5,400,000,000  تومان     
کد 43741
۱۱۵ متری دو خواب
خوراسگان - سلمان
آپارتمان
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 50,000 تومان
کد 43740
85متر شمالی انقلاب اسلامی
ملک شهر - انقلاب اسلامی
آپارتمان
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 43739
83 متری بازارچه
بازارچه -
آپارتمان
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 43738
103 متر هزاردستگاه
ملک شهر -
آپارتمان
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43737
80 متری بزرگمهر
بزرگمهر - مفتح
آپارتمان
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 43736
78 متری آل محمد
ال محمد -
آپارتمان
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43735
115 متری جی
احمد اباد - جی
آپارتمان
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43734
115متری جی
احمد اباد - جی
آپارتمان
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43733
170 متری جی
احمد اباد - جی
آپارتمان
رهن : 170,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43732
90 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
آپارتمان
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 43731
150 متری جی
همدانیان - جی
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 43730
150 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی - نیرو
آپارتمان
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43729
85 متری مهرگان
احمد اباد - مهرگان
آپارتمان
فروش : 1,830,000,000  تومان     
کد 43728
145 متری برازنده
برازنده -
آپارتمان
فروش : 2,610,000,000  تومان     
کد 43727
110 متری شریعتی غربی
توحید -
آپارتمان
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43726
138 متری 22 بهمن
22بهمن -
آپارتمان
فروش : 5,000,000,000  تومان     
کد 43725
85 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
آپارتمان
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43724
80 متری مولوی
مولوی -
آپارتمان
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43723
85 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
اداری
رهن : 20,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 43722
120 متری آپادانا اول
اپادانا اول -
آپارتمان
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 43721
100 متری عبدالرزاق
عبد الرزاق -
ویلایی
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 43720
98 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
آپارتمان
فروش : 2,450,000,000  تومان     
کد 43719
100 متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
آپارتمان
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 43718
40 متری باغ غدیر
علامه امینی - باغ غدیر
آپارتمان
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 43717
90 متری احمدآباد
احمد اباد -
زمین
فروش : 2,100,000,000  تومان     
کد 43716
389 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
آپارتمان
فروش : 7,800,000,000  تومان     
کد 43715
100 متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
آپارتمان
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 43714
128 متری ملک شهر
ملک شهر -
آپارتمان
فروش : 1,792,000,000  تومان     
کد 43712
170 متر اداری نظر غربی
نظر غربی -
اداری
رهن : 90,000,000  تومان     اجاره: 9,000,000 تومان
کد 43711
85 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
آپارتمان
فروش : 2,350,000,000  تومان     
کد 43710
32 متری مرداویج
مرداویج(شیخ کلینی) -
تجاری
فروش : 2,080,000,000  تومان     
کد 43709
120 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
آپارتمان
فروش : 3,840,000,000  تومان     
کد 43708
120 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
آپارتمان
فروش : 3,840,000,000  تومان     
کد 43707
90 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
آپارتمان
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 43706
540 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
تجاری
فروش : 40,000,000,000  تومان     
کد 43705
57متری مسجد سید
مسجد سید -
تجاری
فروش : 3,990,000,000  تومان     
کد 43704
250 متری گلزار جنوبی
هشت بهشت غربی -
تجاری
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 15,000,000 تومان
کد 43703
160 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
آپارتمان
فروش : 6,400,000,000  تومان     
کد 43752
204 متری میر
میرفندرسکی -
فروش : 8,772,000,000  تومان     
کد 43751
85 متری کوی امام
مرداویج(شیخ کلینی) -
فروش : 1,850,000,000  تومان     
کد 43749
90 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 43748
95 متری احمدآباد
احمد اباد -
فروش : 1,500,000,000  تومان     
کد 43747
155 متری شریف واقفی
شریف واقفی -
فروش : 2,760,000,000  تومان     
کد 43746
140 متری نیکبخت
نیکبخت -
فروش : 12,500,000,000  تومان     
کد 43742
108 متری محتشم کاشانی
محتشم کاشانی - محتشم کاشانی
فروش : 5,400,000,000  تومان     
کد 43741
۱۱۵ متری دو خواب
خوراسگان - سلمان
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 50,000 تومان
کد 43740
85متر شمالی انقلاب اسلامی
ملک شهر - انقلاب اسلامی
فروش : 1,300,000,000  تومان     
کد 43739
83 متری بازارچه
بازارچه -
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 43738
103 متر هزاردستگاه
ملک شهر -
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43737
80 متری بزرگمهر
بزرگمهر - مفتح
فروش : 1,700,000,000  تومان     
کد 43736
78 متری آل محمد
ال محمد -
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43735
115 متری جی
احمد اباد - جی
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43734
115متری جی
احمد اباد - جی
رهن : 250,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43733
170 متری جی
احمد اباد - جی
رهن : 170,000,000  تومان     اجاره: 0 تومان
کد 43732
90 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
فروش : 2,250,000,000  تومان     
کد 43731
150 متری جی
همدانیان - جی
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 4,000,000 تومان
کد 43730
150 متری هشت بهشت شرقی
هشت بهشت شرقی - نیرو
رهن : 150,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43729
85 متری مهرگان
احمد اباد - مهرگان
فروش : 1,830,000,000  تومان     
کد 43728
145 متری برازنده
برازنده -
فروش : 2,610,000,000  تومان     
کد 43727
110 متری شریعتی غربی
توحید -
رهن : 100,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43726
138 متری 22 بهمن
22بهمن -
فروش : 5,000,000,000  تومان     
کد 43725
85 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
رهن : 50,000,000  تومان     اجاره: 5,000,000 تومان
کد 43724
80 متری مولوی
مولوی -
فروش : 1,100,000,000  تومان     
کد 43723
85 متری حکیم نظامی
حکیم نظامی -
رهن : 20,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 43722
120 متری آپادانا اول
اپادانا اول -
رهن : 700,000,000  تومان     اجاره: 3,000,000 تومان
کد 43721
100 متری عبدالرزاق
عبد الرزاق -
فروش : 2,000,000,000  تومان     
کد 43720
98 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
فروش : 2,450,000,000  تومان     
کد 43719
100 متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
فروش : 3,200,000,000  تومان     
کد 43718
40 متری باغ غدیر
علامه امینی - باغ غدیر
رهن : 30,000,000  تومان     اجاره: 2,000,000 تومان
کد 43717
90 متری احمدآباد
احمد اباد -
فروش : 2,100,000,000  تومان     
کد 43716
389 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
فروش : 7,800,000,000  تومان     
کد 43715
100 متری شیخ صدوق شمالی
شیخ صدوق شمالی -
فروش : 3,500,000,000  تومان     
کد 43714
128 متری ملک شهر
ملک شهر -
فروش : 1,792,000,000  تومان     
کد 43712
170 متر اداری نظر غربی
نظر غربی -
رهن : 90,000,000  تومان     اجاره: 9,000,000 تومان
کد 43711
85 متری بزرگمهر
بزرگمهر -
فروش : 2,350,000,000  تومان     
کد 43710
32 متری مرداویج
مرداویج(شیخ کلینی) -
فروش : 2,080,000,000  تومان     
کد 43709
120 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 3,840,000,000  تومان     
کد 43708
120 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 3,840,000,000  تومان     
کد 43707
90 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 2,700,000,000  تومان     
کد 43706
540 متری هشت بهشت غربی
هشت بهشت غربی -
فروش : 40,000,000,000  تومان     
کد 43705
57متری مسجد سید
مسجد سید -
فروش : 3,990,000,000  تومان     
کد 43704
250 متری گلزار جنوبی
هشت بهشت غربی -
رهن : 200,000,000  تومان     اجاره: 15,000,000 تومان
کد 43703
160 متری خانه اصفهان
خانه اصفهان -
فروش : 6,400,000,000  تومان